Produkthandel drejer sig om miljø og genvinding – om ikke at lade råstoffer gå til spilde, og om at genvinde dem på en miljømæssig forsvarlig måde. Hos Vestsjællands Jernhandel har vi opbygget en solid erfaring med faget ud fra flere årtiers arbejde. Fokusset i vores arbejde er fuldt tilfredse kunder, som bliver bekræftet i, at vi er en moderne og professionel virksomhed, som kan deres kram.

 

Vi er miljøgodkendt

Vestsjællands Jernhandel A/S er miljøgodkendt og arbejder i overensstemmelse med godkendte bestemmelser. Indsamlingen og modtagelse af affald er underlagt bestemmelserne i ” Bekendtgørelse om affald (nr. 619 af 27.06.2000), samt de til enhver tid gældende kommunale affaldsregulativer. Vi er lovpligtige og sørger altid for at indberette de data, som staten kræver. Derudover er vi også behjælpelige med at indberette for vores kunder.

 

Genvinding til gavn for miljøet

Genvinding af metal og skrot gavner på mange måder. Dels det oplagte ved at genindvinde råstoffer som ikke kan fornys. Dels ved at råstoffer genvindes på en forsvarlig måde, hvor man undgår at spilde olie og andre kemikalier i jorden. Hos Vestsjællands Jernhandel har vi altid fokus på bedst mulig genvinding indenfor jern, metal og skrot m.m. Vi tager imod en bred vifte af materialer, som kan omdannes til nye råstoffer og få fornyet anvendelse.

 

Hvad kan genvindes?

I princippet kan næsten alt genvindes. Men i virkelighedens verden er det ikke så enkelt. Råstofprisernes stigning gennem de seneste år og øgede politiske krav har ført til større fokus på genvinding af råstoffer. Ved af skille restprodukter og affaldsprodukter i forskellige fraktioner, kan genvindingsprocenterne øges mærkbart. Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du ønsker uddybende informationer om, hvilke materialer der kan genvindes.

Vi arbejder med alt indenfor genindvinding.

 

Kildesortering

God kildesortering på forskellige fraktioner fremmer mulighederne for genvinding. Hvis du selv afleverer jern, metal, skrot m.m. hos Vestsjællands Jernhandel, kan du hjælpe os og samtidig tjene en skilling på det. På vores plads i Svebølle er der indenfor åbningstiden altid søde og dygtige ansatte tilstede, som kan hjælpe med at sortere dit affald.

 

Kontakt os

Du kan ringe til os på 59 29 36 16 eller skrive til vsj@vsj.dk. Vi ser frem til at høre fra dig!

Brug for hjælp?

Ring på 59 29 36 16 Eller gå til kontaktsiden