Vestsjællands Jernhandel er i dag en moderne genvindings virksomhed, som har rødder i en gammel produkthandel fra det indre København.

Virksomheden har gennem en årrække ligget på Sjælland mellem Slagelse og Kalundborg.

 

Miljøstandarder

Vestsjællands Jernhandel lægger stor vægt på at miljøforholdene er i orden, blandt andet derfor er “jernhandlen” medlem af brancheorganisationen GI (GenvindingsIndustrien).

I GI arbejdes der blandt andet med iso-standarder.

Læs mere om miljø og genvinding her

 

Moderne og rationelt produktionsapparat

Vestsjællands Jernhandel er en moderne produkthandel, der er baseret på fremtidens genindvindings løsninger, med fokus på miljø, genbrug /genvinding af mange slags materialer.

Produktionsapparatet er moderne og rationelt, det sikrer at vi kan leve op til vores målsætning om at levere færdigbehandlet råvare til smelteværker og støberier såvel i Europa, som resten af Verden.

 

Erfaring og fleksibilitet

Vi vil være en eftertragtet samarbejdspartner, derfor sørger vi hele tiden at udvikle os og behandlings metoder, så vi kan blive endnu bedre indenfor vores kompetence område. Vi har mange års erfaring i at finde de rigtige løsninger til private virksomheder indenfor industri, service, landbrug og anden produktion, samt til offentlige institutioner.

I forbindelse med akutte opgaver garanterer vi altid for fleksibilitet. Alle vore medarbejder har et højt kompetence niveau og gør en ihærdig indsats, så vi kan tilbyde optimale løsninger til Dig. Vi varetager naturligvis også lovpligtige indberetninger for vores kunder.

Vi påtager os, projektering og rådgivning af alle tænkelige logistikløsninger i forbindelse med håndtering af Deres sekunderer råvare. Vi lægger vægt på, at opgaverne løses til den aftalte tid og kvaliteten lever op til vores kunders krav. Specialhåndteringer åbner mulighed for at skræddersy et individuelt serviceprogram, som opfylder netop Deres ønsker og behov.

Vores høje servicegrad, er forankret i vores gode og lange samarbejde med vores kunder, vi kan med stor glæde referere, at rigtigt mange kunder har været hos os i gennem årtier, endog mange har været med lige siden virksomheden etablering.

 

Miljøgodkendelse

Vestsjællands Jernhandel A/S var den første virksomhed af sin art i Danmark, som fik miljøgodkendelse til oparbejdning og modtagelse af jern og metalfraktioner. Gennem generationer har vi, arbejdet med genindvinding af ressourcer lige fra landbrugs jern til alufælge. I nogles øjne ser man det som affald, i vores er det råstoffer. Vi ser det som en af vores fornemmeste opgaver, at spare på Jordens sparsomme ressourcer ved at genanvende dem igen og igen.

 

Samarbejde

Vestsjællands Jernhandel A/S startede brancheforeningen sammen med en håndfuld andre jernhandlere, som i dag kendetegnes af GI Genindvindingsindustri i Dansk Erhverv. Gennem brancheforeningen udbredtes forståelsen for vigtigheden af at genindvinde Danmarks ”skrot”. Brancheforeningen arbejder også politisk, fx har foreningen været med til at forme det nye affaldsdirektiv, som trådte i kraft januar 2010.

I dag er størsteparten af Danske genvindingsvirksomheder medlemmer af vores organisation, GI Genindvindingsindustri under Dansk Erhverv.

Brug for hjælp?

Ring på 59 29 36 16 Eller gå til kontaktsiden