Undgå forurening

Ved opbevaring – indsamling – modtagelse af affald findes altid en risiko for forurening.

Specielt ved visse fraktioner såsom akkumulatorer , drejespåner, tanke og motorer osv. er der risiko for spild af forurenede væsker.

 

Korrekt indsamling

For at undgå dette, er det vigtigt, at fraktionerne opbevares, indsamles og transporteres i forsvarlige og til formålet egnede container eller beholder.

Vi står altid til rådighed for rådgivning. Vi har det rigtige materiel som kan lånes eller lejes.

 

Råd og vejledning

Kontakt Vestsjællands Jernhandel vedr. råd og vejledning.