Miljø og genvinding

Produkthandel drejer sig om miljø og genvinding – om ikke at lade råstoffer gå til spilde, om at genvinde dem på en miljømæssig forsvarlig måde.

 

Genvinding til gavn for miljøet

Genvinding af metal og skrot gavner på mange måder. Dels det oplagte ved at genindvinde råstoffer som ikke kan fornys. Dels ved at råstoffer genvindes på en forsvarlig måde, hvor man undgår at spilde olie og andre kemikalier på jorden.

Vestsjællands Jernhandel har altid fokus på bedst mulig genvinding indenfor jern, metal og skrot m.m.

Via GI (GenvindingsIndustriens brancheorganisation) sættes der høje standarder for genvinding af mange typer materialer.

 

Kildesortering

God kildesortering på forskellige fragmenter fremmer genvindings mulighederne. Hvis du selv afleverer jern, metal, skrot m.m. hos Vestsjællands Jernhandel, kan du hjælpe os og måske samtidig tjene en skilling på det.

 

Råd og vejledning

Kontakt Vestsjællands Jernhandel for råd og vejledning. Vi råder gerne virksomheder og private vedr. genvinding af jern, metal og skrot m.m.