Hvad er genvinding?

Kernen i moderne produkthandel er genvinding, hvilket er at gøre brugte råstoffer genbrugelige. Ofte består det i at nedbryder restprodukter. affaldsprodukter og skrot i forskellige bestanddele. Således at kobber skilles fra andre metaller osv.

I princippet kan alle metaller genvindes. Nogle typer produkter er dog sværere at bryde ned end andre. Elektronikaffald høre til blandt de emner, der er svære at genvinde.

 

Hvad kan genvindes?

I princippet kan næsten alt genvindes. Men i virkelighedens verden er det ikke så enkelt.

Råstofprisernes stigning gennem de seneste år og øgede politiske krav har ført til større fokus på genvinding af råstofferne.

Ved af skille restprodukter og affaldsprodukter i forskellige fraktioner, kan genvindingsprocenterne øges mærkbart.

 

Hvad arbejder vi primært med?

  • Jern
  • Metal
  • Skrot
  • Andet

Elektronikaffald modtages normalt ikke på denne produkthandel.

 

Kontakt for råd og vejledning

Kontakt Vestsjællands Jernhandel for yderligere information samt råd og vejledning.