Certificering

Certificering er din garanti for, at genvinding af jern, metal og skrot sker på en forsvarlig måde.

 

GenvindingsIndustrien

GI er brancheforeningen for genvindings og genanvendelsesvirksomheder. Foreningen har en høj miljøprofil idet langt de fleste medlemsvirksomheder er certificerede efter ISO 9001 og 14001.

GI repræsenterer op mod 40 forskellige virksomheder indenfor branchen, med forretningssteder op mod 80 steder i landet.

 

Mere information

Mere information om ISO standarder fås blandt andet på GenvindingsIndustriens hjemmeside, www.genvindingsindustrien.dk. Du er også velkommen til at kontakte Vestsjællands Jernhandel.

 

Miljøgodkendelse

Vestsjællands Jernhandel A/S er miljøgodkendt og arbejder i overensstemmelse med godkendte bestemmelser.

Indsamlingen og modtagelse af affald er underlagt bestemmelserne i ” Bekendtgørelse om affald (nr. 619 af 27.06.2000), samt de til enhver tid gældende kommunale affaldsregulativer.

 

Råd og vejledning

Kontakt Vestsjællands Jernhandel for råd og vejledning.