Kobber og kabelskrot

Kobber modtages til genvinding.

Afregning følger de dagsaktuelle kurser.

 

Kabelskrot

Kabelskrot modtages, som separat fraktion.

 

Råd og vejledning

Kontakt Vestsjællands Jernhandel for råd og vejledning med henblik på den bedst mulige sortering af jern- og metalskrot.

God kildesortering er miljømæssigt og økonomisk set de bedste løsninger.