Jern- og metalskrot

Generelt modtager Vestsjællands Jernhandel alle former for jern- og metalskrot til genindvinding.

Jern- og metal skrot  kan også være nyt metal i form af rest produkter fra industrivirksomheder, maskinværksteder eller håndværkere, fx rustfrit stål sorteres fra industri- og håndværksvirksomheder. Det kan f.eks. være pladeklip, rørstumper, lockpropper, udstansninger motor- og maskindele, kasserede VVS-artikler, nedtagne luftledninger, kasserede bygningsdele, kabler, offsetplader fra trykkeri-virksomheder og vejskilte, der har udtjent det oprindelige formål, og meget andet.

Leverandørens ansvar

Som leverandør af jern- og metalskrot skal man være opmærksom på reglerne for modtagelse af affaldsfraktioner.

Regler for modtagelse af affaldsfraktioner

 • Blandet jern og metal må ikke indeholde affaldsfraktioner som skal/kan indsamles – genvindes på anden måde eller efter andre regler.

  Blandet jern og metal må ikke være blandet sammen med brændbart affald, jord, beholdere med væsker, CFC holdige køleskabe, eller andet indeholdende CFC, elektronikskrot, radioaktive komponenter, trykflasker, etc.

 • Automotorer skal være tømt for olie, d.v.s bundprop skal være fjernet, endvidere skal oliefilter være demonteret.
 • Tanke og beholdere afvises, hvis de indeholder væsker. Ved modtagelse af tanke og beholdere – større end 2.500 liter – skal dokumentation for spuling og bundsugning vedlægges.(altaernativ kan der være skåret synligt inspektions hul i tank eller beholder).
 • CFC-holdige kølemøbler – eller andet indeholdende CFC, modtages ikke.
 • Elektronikskrot modtages p.t. ikke. Mindre mængder kan indsamles/modtages, som separat fraktion i forbindelse med indsamling/modtagelse af andet jern og metalskrot. Vi vil da – mod betaling – sørge far at elektronikskrottet bliver afleveret til behandlingsanlæg.
 • Biler til miljøbehandling modtages. Miljøbehandlet bilskrot – fra certificerede leverandører – modtages.
 • Kabelskrot modtages, som separat fraktion.
 • Dæk modtages, som separat fraktion.
 • Drejespåner, som indeholder skæreolie, må ikke blandes med andre former for jern og metalskrot. Spåner modtages, som separat fraktion

Forhandling af brugsjern

Vi forhandler nyt og brugt jern og stål i alle kvaliteter. Vi hjælper dig altid med at finde netop lige den stump du mangler. Vi kan også levere direkte til døren.