Diverse metaller til genbrug

Kabelskrot

Kabelskrot modtages, som separat fraktion.

 

Biler, bilmotorer og bildæk

Automotorer skal være tømt for olie, d.v.s bundprop skal være fjernet, endvidere skal oliefilter være demonteret.

Biler til miljøbehandling modtages. Miljøbehandlet bilskrot fra certificerede leverandør modtages.

Dæk modtages, som separat fraktion.

 

Tanke og beholdere

Tanke og beholdere afvises, hvis de indeholder væsker. Ved modtagelse af tanke og beholdere – større end 2.500 liter – skal dokumentation for spuling og bundsugning vedlægges.(alternativt kan der være skåret synligt inspektions hul i tank eller beholder).

 

Elektronikskrot modtages ikke

Elektronikskrot modtages p.t. ikke. Mindre mængder kan indsamles/modtages, som separat fraktion i forbindelse med indsamling/modtagelse af andet jern og metalskrot. Vi vil da – mod betaling – sørge far at elektronikskrottet bliver afleveret til behandlingsanlæg.

 

Drejespåner

Drejespåner, som indeholder skæreolie, må ikke blandes med andre former for jern og metalskrot. Spåner modtages, som separat fraktion.

 

Råd og vejledning

Vestsjællands Jernhandel råder og vejleder gerne kunderne med henblik på den bedst mulige sortering af jern- og metalskrot. God kildesortering er miljømæssigt og økonomisk set de bedste løsninger.